IB và MIB FOREX là gì? Vì sao chúng ta nên biết ?

Tìm kiếm IB forex và làm đại lý cùng team Ông già 
các chương trình và cơ chế IB / hãy theo dõi / Tiktok và hỗ trợ 247 của chúng tôi

nhóm đây

FOREX.VN - INDEX OF HAPPINESS

DỰ ÁN FOREX - INDEX OF HAPPINESS VÀ 1000LOT
CÙNG TEAM ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ.

chương trình cầy lots - đánh scalping Lots nhiều 
1 Lot nhận 5lots  đến 20usd - làm 100 lot là có 1000 usd trong 1 ngày .... Vậy bao nhiêu tài khoản giao dịch được 100 lots cho 1 hiệp..
tài khoản 10k - đánh đc 30 lots 
trong 5 phút không?
tài khoản 20k - đánh 50 lots ntn?

  • cầy lots nhanh nhất và lãi 
  • Đạt số lots như ý + với tài khoản lãi 
  • Rút vốn bất kỳ lúc nào là đương nhiên
  • Vừa lãi vừa có lots bảo toàn được gốc 

số lót nhồi = tổng lãi + lots

có 2 gói : Noloss + 7355 tại ZEN dựa trên Hedging System 

7355

Noloss

vào nhóm copy money 

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2016 Allrights reserved zen group

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ